you can teach what? [saaks opettaa?]

yesterday/today/near days there’s been discussion about what kind of techings should be involuntary, thus which doctrines one should be able to keep own children from learning in school.
naturally, no religion shouldn’t be presented as “the right one”. but should ‘religion’ as subject be involuntary, restricting itself strictly to general level in ecumenic-historian context (in elementary/primary school: “this is how world is thought in buddhism, this is what christians believe” .. for older kids more social-political aspect in more scientific context)?
speaking of scientific context, what are anyway these “doctrines of seta (finnish ngo advocating lgbtq equality)” they say are teached in our schools? that you don’t burn in eternal fire if you are pleased with your own sex? that you won’t go blind if masturbating? that sliding gender/sexuality of human isnt’t anomaly in nature?
it’s great that we pursue facism/racism free school system – but what is it then that should be forced in teaching? knowledge repeated in school teaching is in itself changeable, renewable in cultural-temporal context. kuka defines what’s “right knowledge” in specific place and time? who draws the lines to what knowledge should and should not be inforced to young generations?
and then.. when the competent policymaker are found..
how do we find teachers to every school – teachers, whom of each and everyone have professional motive to educate, not personal motive to shore up one’s own authority. nothing kills kid’s faith in education so easily, effectively and conclusively than a growing-age experience of power-seeking, shitty self-esteemed, bully teacher.

[eilen/tänään/lähipäivinä on keskusteltu, millaiset opetukset koulussa pitäisi olla pakollisia, siis millaista opetusta omalle lapselleen voi kieltää antamasta.
luonnollisesti, mitään uskontoa ei saa opettaa koulussa “oikeana”. mutta pitäisikö ‘uskonto’ -oppiaineen olla pakollinen, sisällöltään puhtaasti yleissivistänä, näkökulmaltaan ekumeenis-historiallisena (ala-asteella “näin buddhalaisuudessa ajatellaan, näin kristityt uskovat” .. vanhemmille tieteellisempää, yhteiskunnallisiin näkökohtiin huomiota kiinnittävää näkökulmaa)?
tieteellisestä puheen ollen mitä ovat nämä “setan opit”, joita kouluissa nyt kuulemma opetetaan? se, että ei pala ikuisuutta helvetissä, jos tykkää omasta sukupuolesta? se, ettei sokeudu, jos runkkaa? se, että ihmisen muuntuvarajainen seksuaalisuus/sukupuoli ei ole poikkeus luonnossa?
on hieno tavoite, ettei mitään fasistista/rasistista maailmankuvaa saa pakkosyöttää kouluopetuksessa – mutta mitä sitten saa, mitä pitää pakkosyöttää? kaikki tieto, mitä koulussa opetetaan on muuttuvaa, kulttuurillis-ajallisissa konteksteissa uudistuvaa tietoa. kuka/mikä määrittää minkäkin ajan ja paikan “oikean tiedon”? kuka vetää rajan siihen, mitä pitää / mitä ei pidä opettaa nuorille sukupolville?
ja ..sitten… kun pätevät rajanvetäjät on löydetty..
mistä löydämme jokaiseen kouluun opettajiston, joiden jokaisen jäsenen ammattimotiivi on rehellinen tiedonjaon, ei egonsa pönkistämisen halu? mikään ei tapa lapsen uskoa koulutukseen helpommin, tehokkaammin ja lopullisemmin kuin kasvuiän kokemus kakkaitsetuntoisesta, vallanhimoisesta simputtajaopettajasta.]

Advertisement