you can teach what? [saaks opettaa?]

yesterday/today/near days there’s been discussion about what kind of techings should be involuntary, thus which doctrines one should be able to keep own children from learning in school.
naturally, no religion shouldn’t be presented as “the right one”. but should ‘religion’ as subject be involuntary, restricting itself strictly to general level in ecumenic-historian context (in elementary/primary school: “this is how world is thought in buddhism, this is what christians believe” .. for older kids more social-political aspect in more scientific context)?
speaking of scientific context, what are anyway these “doctrines of seta (finnish ngo advocating lgbtq equality)” they say are teached in our schools? that you don’t burn in eternal fire if you are pleased with your own sex? that you won’t go blind if masturbating? that sliding gender/sexuality of human isnt’t anomaly in nature?
it’s great that we pursue facism/racism free school system – but what is it then that should be forced in teaching? knowledge repeated in school teaching is in itself changeable, renewable in cultural-temporal context. kuka defines what’s “right knowledge” in specific place and time? who draws the lines to what knowledge should and should not be inforced to young generations?
and then.. when the competent policymaker are found..
how do we find teachers to every school – teachers, whom of each and everyone have professional motive to educate, not personal motive to shore up one’s own authority. nothing kills kid’s faith in education so easily, effectively and conclusively than a growing-age experience of power-seeking, shitty self-esteemed, bully teacher.

[eilen/tänään/lähipäivinä on keskusteltu, millaiset opetukset koulussa pitäisi olla pakollisia, siis millaista opetusta omalle lapselleen voi kieltää antamasta.
luonnollisesti, mitään uskontoa ei saa opettaa koulussa “oikeana”. mutta pitäisikö ‘uskonto’ -oppiaineen olla pakollinen, sisällöltään puhtaasti yleissivistänä, näkökulmaltaan ekumeenis-historiallisena (ala-asteella “näin buddhalaisuudessa ajatellaan, näin kristityt uskovat” .. vanhemmille tieteellisempää, yhteiskunnallisiin näkökohtiin huomiota kiinnittävää näkökulmaa)?
tieteellisestä puheen ollen mitä ovat nämä “setan opit”, joita kouluissa nyt kuulemma opetetaan? se, että ei pala ikuisuutta helvetissä, jos tykkää omasta sukupuolesta? se, ettei sokeudu, jos runkkaa? se, että ihmisen muuntuvarajainen seksuaalisuus/sukupuoli ei ole poikkeus luonnossa?
on hieno tavoite, ettei mitään fasistista/rasistista maailmankuvaa saa pakkosyöttää kouluopetuksessa – mutta mitä sitten saa, mitä pitää pakkosyöttää? kaikki tieto, mitä koulussa opetetaan on muuttuvaa, kulttuurillis-ajallisissa konteksteissa uudistuvaa tietoa. kuka/mikä määrittää minkäkin ajan ja paikan “oikean tiedon”? kuka vetää rajan siihen, mitä pitää / mitä ei pidä opettaa nuorille sukupolville?
ja ..sitten… kun pätevät rajanvetäjät on löydetty..
mistä löydämme jokaiseen kouluun opettajiston, joiden jokaisen jäsenen ammattimotiivi on rehellinen tiedonjaon, ei egonsa pönkistämisen halu? mikään ei tapa lapsen uskoa koulutukseen helpommin, tehokkaammin ja lopullisemmin kuin kasvuiän kokemus kakkaitsetuntoisesta, vallanhimoisesta simputtajaopettajasta.]

tro[i]jan little pony

thanks to hillary clinton i just pinned new affectation word. and because difficultatem facit doctrina, i’d like to share this information with you accompanied with credible references — links to net dictionaries.

parenthesis

either or both of a pair of signs () used in writing to mark off aninterjected explanatory or qualifying remark, to indicate separategroupings of symbols in mathematics and symbolic logic, etc.

parenthetical

1. set off within or as if within parentheses
2. using or containing parentheses

[kiitos hillary clintonin nastoitin juuri uuden sievistelysanan. ja koska tieto lisää tuskaa, haluan jakaa kanssanne tämän informaation kera lähdearvokkaiden nettisanakirjalinkkausten:

parenteesi

erillinen (usein sulkeisiin kirjoitettu) huomautus tai lisäys; sulkumerkki, sulje

parenteettinen

erillisenä huomautuksena (parenteesina) esitettävä]

nb! [huom!]

opinions, bad humor and tackiness appearing in this blog are completely admin’s (that’s me: johanna lehtonen) own (fails) outputs and do only represent private person (me again) and her own (mine) public image manipulation efforts.
opinions, bad humor and tackiness appearing in this blog do not in any way represent opinions, views or picture of the world of any of blogger’s ex / current / upcoming / potential educational establishments, instructors, employers, creditors, landlords, state’s pension fund (KELA), social security office, library or any other beneficial agent in-connection.
aforesaid agents nor agents in comparable position to theirs are not in any way involved in, responsible of nor indirectly responsible of any content of this blog.

and because wordpress phone version tosses sidebar boxes under blog posts i’ll take advance of this pinning and slip links to blog posts by category here.


art&culture [taide&kulttuuri]
food&drink [ruoka&juoma]
mournalism [jorinalismi]
journalist school [toimittajakoulu]
outcasted [kastittomat]
politics [politiikka]
spirituality&nature [hengellisyys&luonto]


[tässä blogissa esiintyvät mielipiteet, huono huumori ja mauttomuus ovat täydelleen ylläpitäjän (se olen minä: johanna lehtonen) omia (mokia) tuotoksia ja edustavat vain yksityishenkilöä (minä taas) ja tämän omia (minun) julkisuuskuvankäsittelypyrkimyksiä.
tässä blogissa esiintyvät mielipiteet, huono huumori ja mauttomuus eivät missään määrin millään lailla edusta entis(t)en / nykyis(t)en / tulev(a/ie)n / potentiaalis(t)en oppilaito(ks/st)eni, opettajistoni, työnantaj(a/ie)ni, luotonantaj(a/ie)ni, vuokranantaj(a/ie)ni, turpaan antaj(a/ie)ni, KELAn, sossun, kirjaston tai muun anteliaan yhteistyötahon mielipiteitä, käsityksiä tai maailmankuvaa.
edellä mainitut tai näihin verrattavassa asemassa olevat tahot eivät ole millään lailla osallisia, vastuussa tai välillisesti vastuussa tämän blogin(i) sisällö(i)stä.

ja kun wordpressin puhelinversio ystävällisesti viskaa sivupalkin loorat blogipostausten alle, käytän tätä pinnausta hyväksi ja sujautan mukaan linkit kirjoituksiin kategorioittain. löytyvät yltä ↑ engelskan alta.]

clear communication [puheviestinnän ytimessä]

when i was waiting last bus home in koskipuisto i was accidentally offered a lesson in very coherent communication in intimate relationship. young male was having a telephone conversation with his partner and managed to show some true assertiveness: “i’m not coming to any hällä, i’ll wait you at keskustori – i already said i don’t run after whores

odotellessani yöykköstä koskipuistossa minulle tarjoiltiin ohimennen oppitunti hyvin johdonmukaisesta parisuhdekommunikoinnista. nuorehko mieshenkilö kävi puhelinkeskustelua partnerinsa kanssa ja onnistui osoittamaan todellista jämäkkyyttä: “en tuu mihinkää hällää, mä ootan sua keskustorilla – mä sanoin jo että mä en huorien perässä juokse