reputation and responsibility [maine ja vastuunkanto]

2.9.2016 – uta, harjoitustoimitus

auli harju: blog as portfolio [blogi portfoliona]


i’m participating in course called ‘knowledge of information and communication technics’ and earning credits for it requires creating your own blog. me myself started my own selling myself already when thought of the new career in studies became realized in my mind. naturally i’d like to use ‘johanna’s bin’ as a platform for my learning diaries and other school stuff too. harju’s lecture confirmed i was right to guess nowadays journalist student literally has to admin a blog or similar internet publication to be able to make progress, create relations and sell his brand — or even to pass first course of his studies.
lecture also brought up other topic i hadn’t thought seriously enough before harju made her emphasis: journalist and also journalist student is legally thinking responsible only for the material he publishes as a private person but from the point of view of professional ethics (and recruiters) he’s obligated to consider how his personal social media reputation influences employer or educational establishment. in other words my habit transformed into personal tradition to spread out amounts of political incorrectiviness could lose me some real career opportunities.
irritated by my own carelessness i got to work right after (few) nap(s): i pinned blog post where i make it perfectly clear for every single reader of mine (but mainly for future beggars for employee) that me and i only am responsible of everything my keypad spits out under mercy of council for public word. so there, didn’t i show them. it would be plain wrong if potential career as journalist would die before start just because taboo breakers are not wanted or safe enough for hiring.
in addition to pinned post i demand that when criticizing my professional abilities or this blog my special status as freshman and nasty social pressure it brings along are taken into account. to practice stupidish, narcissistic word exchange about as-if-important topics which normally would kill any journalistic credibility is thanks to my new social status as freshman now duty for me and so products of this behaviour are not to use as an evidence against me. i also annotate that probability to create and publish material under influence of some alcohol is increasing significantly along freshman status.

[osallistun tieto- ja viestintätekniikkataidot -kurssille, jonka suorituksiin kuuluu oman blogin perustaminen. minä itse aloitin oman itseni myymisen jo aiemmin, kun ajatus uudesta opintourasta oli realisoitunut tajunnassani. luonnollisesti haluan käyttää ‘johanna’s bin’iä myös oppimispäiväkirjojen ja muun koulusälän julkaisualustana. harjun luento vahvisti aavistukseni siitä, että nykypäivänä journalistiopiskelijan on kirjaimellisesti pakko ylläpitää blogia tai vastaavaa julkista verkkojulkaisua voidakseen edetä urallaan, luoda suhteita ja myydä brändiään — tai edes ansaita suorituksen ensimmäisestä yliopistokurssistaan.
luennolla tuli esiin myös aihe, jota en ollut ajatellu tarpeeksi vakavasti ennen harjun painotusta: journalisti ja myös journalistiopiskelija on oikeudellisesti vastuussa vain itse yksityisenä henkilönä julkaisemastaan materiaalista, mutta ammattieettisestä (ja myös rekrytoijien) näkökulmasta velvollinen ottamaan huomioon oman some-maineensa mahdolliset vaikutukset työnantajaan / oppilaitokseen. toisin sanoen henkilökohtaiseksi perinteeksi muodostunut tapani poliittisen epäkorrektiuden runsaasta viljelystä saattaakin maksaa minulle menetettyjä uraohjusmahdollisuuksia.
omasta varomattomuudestani ärtyneenä ryhdyin töihin heti (muutaman) päiväsiestan jälkeen: pinnasin blogini alkuun postauksen, jossa selvitän kaikille lukijoilleni (pääkohderyhmänä tietenkin tulevaisuuden töihin pyytäjät) vastaansanomattoman selvästi olevani tiukasti itse vastuussa kaikesta, minkä näppäimistöni sylkee julkisen sanan neuvoston armoille. no niin, näytinpäs niille. olisihan se kohtuutonta, jos potentiaalinen journalistiura ei ottaisi tuulta siipien alle vain siksi, ettei tabujen tallojaa haluta tai uskalleta palkata.
pin-postaukseeni lisäten vaadin oman ammattivalmiuteni ja tämän blogin arvostelutilanteissa otettavaksi huomioon erikoisasemani fuksiopiskelijana ja sosiaaliset paineet, jotka aseman mukana tulevat. normaalitilanteessa journalistista uskottavuutta selvästi heikentävä typerähkö, narsistinen sanailu mukamas-tärkeistä teemoista on tuoreen sosiaalisen roolini myötä minulle velvoite, siis tämän käytöksen tulokset ovat jääviä materiaalia todisteena minua vastaan käytettäväksi. huomautan myös, että todennäköisyys tuottaa julkista tekstiä lievästi alkoholituotteiden vaikutuksen alaisena kasvaa merkittävästi fuksistatuksen myötä.]

Advertisement

make your statement [lausu'n'tosi]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: